Synonymer.no

gi

Meningsgruppe: 1

anbringe

anføre

angi

anskaffe

arbeide

arrangere

arte seg

avgi

avle

avlegge

avmagres

avsette

avta

befordre

begave

begave med

behandle

behefte med

bekoste

bemanne

besette

bespise

bestille

bestride

bestå

besørge

betale

betenke med

beverte

bevilge

bidra

bli slått

bli oppført

blø

borte

bortsett fra

bringe

by

by på

bære seg at

danne

dekke

dele ut

donere

dyrke

ekspedere

ekvipere

erlegge

erstatte

etterlate

fare frem

ferdig

finansiere

finne

flat

fli

foredra

foregi

forestille

forevise

forfatte

forholde seg

forlate

forlene med

forspent

forsterke med

forsyne

forsyne med

forsyne seg

foruten

forære

frakte

frembringe

fremføre

fremkalle

fremlegge

fremstille

føre i marken

føre opp

føre seg

føye seg

geberde seg

generere

gi etter

gi tapt

gi ut

gitt

gjengjelde

gjøre gjeldende

gjøre opp

godtgjøre

greie

grundig

gå i baret

gå fløyten

gå frem

gå tapt

handle

hellige

henvise

hitsette

holde

holde på

holde skadesløs

honorere

hyre

ikke gjøre skam på maten

ikle

inaugurere

innbringe

innfri

innløse

introdusere

kapitulere

kaste av seg

kjøre opp med

klarere

komme med

konfrontere med

kvitte

la få

lage

lange

legge frem

legge ut

lenger enn

levere

lide nederlag

ligge under

likvidere

lønne

melde pass

mer enn

møte sin overmann

nedlegge

ofre

oppdrette

oppføre seg

oppgi

oppnå

opptenne

opptre

oppvarte

ordinere

ordne

overbringe

overlate

overrekke

poste

presentere

prestere

prestevie

produsere

punge ut

pynte

påberope seg

påskjønne

rekke

remittere

rendere

rett ut så lang man er

rigge

ruste

sende

servere

sette

si

sikre seg

skaffe

skape

skape seg

skikke

skikke seg

skodd

skyte til

spandere

spedere

spille

spise

spytte i bøssa

stikke pipen i sekk

stikke til

supplere

svare

sykne hen

ta

ta for seg

ta i vei

ta med

tape seg

tapende

tapt

te seg

tilegne

tilføre

tilstille

tilveiebringe

traktere

transportere

underlegen

ut med

ut og inn

ut over

utbetale

utbringe

utdele

utføre

utrede

utrette

utruste

utsmykke

utstaffere

utstyre

utstyrt

utvikle

velsigne

videre enn

vie

vike

væpne

være

yte

ytre

Meningsgruppe: 2

allokere

Meningsgruppe: 3

brekke

briste

løsne

vakle
© Wild Wild Web 2012