Synonymer.no

geskjeft

Meningsgruppe: 1

affære

aksjon

aktivitet

anliggende

ansettelse

arbeid

arbeide

bane

bedrift

befatning

beskjeftigelse

bestilling

bransje

brød

business

dont

drift

emploi

erverv

fag

flid

foretak

forretning

gjerning

gjøremål

handel

handling

håndtering

håndverk

jobb

kall

kjøp og salg

kjøpmannskap

levebrød

levevei

linje

løpebane

negotie

næring

operasjon

oppgave

praksis

profesjon

sak

sette hjulene i gang

spekulasjon

stilling

syssel

sysselsetting

tiltak

trade

transaksjon

verv

virke

virksomhet

yrke


Andre relevante treff:

geskjeftig

nebengeskjeft
© Wild Wild Web 2012