Synonymer.no

gen

Meningsgruppe: 1

anlegg

bygging

grunnleggelse

Meningsgruppe: 2

ansats

arv

arveanlegg

arvefaktor

begavelse

disposisjon

egenskap

evne

forutsetning

frø

gave

geni

genius

givnad

instinkt

kim

kime

legning

mulighet

nådegave

pund

spire

stoff

talent

tilbøyelighet

vuggegave

åre


Andre relevante treff:

geni

gène

genus

genre

egen

genser

genuin

genius

agens

genial

gentil

agent

ingen

genuine

uggen

hugen

dagen

sugen

agende

agenda

general

sigen

genegen

higen

genesis

genocid

genetisk

genotype

generell

regent

egenart

egenhet

agentur

generelt

generøs

general-

generisk

generere

egenskap

eggende

helgen

gentleman

egentlig

slagen

sigende

egen tid

fangen

higende

egennavn

borgen

morgen

generator

muggen

knegen

kongen

legende

genealogi

angenem

ingenue

jagende

genitalia

nagende

tangent

ingenium

egennytte

sans gène

helgen-

genialitet

egenartet

generasjon

genitaliene

stigende

endogen

fengende

smygende

styggen

generalstab

rungende

gedigen

tvungen

ingenting

patogen

homogen

uegentlig

tyngende

byggende

belgende

ingeniør

indigen

klagende

oksygen

dragende

ingen sak

knugende

egensindig

egenvillig

eksogen

hengende

egenrådig

egenhendig

livegen

egenmektig

egennyttig

ullgenser

morgenmat

morgendag

kongenial

muligens

ingensinne

ingenlunde

uegennytte

dirigent

genikt

egenkapital

regenerere

degenerert

degenerere

helgenvie

ingen hvem

dagen lang

legendarisk

liggendefe

kongenital

i vuggen

i ryggen

prangende

nitrogen

ingen kunst

morgenfugl

generalstater

generalprøve

trengende

tvingende

egenkjærlig

fangenskap

utvungen

særegen

flengende

dørgende

avtagende

uegennyttig

bevegende

bevågen

betagende

dagens mann

unntagen

diligence

svingende

utslagen

forlegen

stedegen

følgende

galgenfugl

regenerasjon

insurgent

helgenbilde

morgenkjole

erogen sone

regenerering

ingen årsak

indulgens

galgenfrist

dagen derpå

degenerasjon

morgenfrisk

ingen ungdom

divergens

egenrådighet

mangen gang

kongens kar

fargenyanse

stringent

klengenavn

morgenbønn

stringens

omliggende

ledsagende

overlegen

springende

deltagende

beliggende

forborgen

i eningen

A-gjengen

anliggende

ad gangen

forgangen

andragende

ingen suksess

anstigende

kongens råd

ta fangen

Morgenbladet

tiltagende

utvelgende

tangentrekke

morgendagens

angelegen

forslagen

inntagende

forvågen

heterogen

B-gjengen

inhomogen

bevågenhet

ingen naturlov

beliggenhet

kongens klær

kontingent

utvungenhet

morgenstjerne

i egenskap av

i egen person

tangentsystem

særegenhet

forlegenhet

homogenisere

skogens konge

generalkostnader

ingen dum idé

karsinogen

storslagen

uoppdragen

på felgen

foretagende

for egen del

tilliggende

ta bølgen

inngetogen

av egen kraft

av egen drift

antropogen

udeltagende

beroligende

om morgenen

nærtagende

cancerogen

fremragende

betryggende

ingen tilhenger

forlengende

gyngende grunn

primogenitur

underlegen

forlangende

ingeniørsoldat

forgangenhet

intelligent

overlegenhet

ingen heksekunst

Bergens Tidende

se dagens lys

gårsdagens

intelligens

rungende latter

overhengende

velklingende

som ingenting

ødeleggende

påtrengende

skytshelgen

megetsigende

regjeringen

mangslungen

påfølgende

nærliggende

på egen hånd

ingen ringere enn

innbringende

ingen opplagt sak

inntrengende

intetsigende

forebyggende

lavtliggende

ingen hemmelighet

håndgangen

hørensagen

hensyntagen

hedengangen

egenhendig skrevet

foreliggende

alderstegen

anstrengende

som ingen ting

Dagens næringsliv

påtrengenhet

partenogenese

uintelligent

ingen kostforakter

for egen maskin

tangentinstrument

strikkegenser

veloppdragen

rette ryggen

redselslagen

hallusinogen

vende ryggen

her om dagen

på ingen måte

til ingen nytte

være egen for

sengeliggende

flygende hollender

grunnleggende

springende punkt

avstandtagen

foruroligende

pengene ruller inn

underliggende

for egen regning

gentlemen's agreement

sivilingeniør

vanhelligende

etter sigende

uten egen skyld

vederkvegende

skrekkslagen

høytflygende

høytliggende

nedverdigende

nesten ingen

nærtatagende

intelligentsia

ingen hvem som helst

Jørgen hattemaker

sammenhengende

selvmotsigende

fremspringende

tvungen uunngåelig

etterfølgende

ta på sengen

fjerntliggende

ha på tungen

Jørgen hattermaker

pleietrengende

helsebringende

holde stangen

ta til vingene

skapningens herre

bort i veggene

beroligende middel

falle i ryggen

for sin egen del

midt på dagen

usammenhengende

være avtagende

maktpåliggende

avsidesliggende

intelligensmåling

utenforliggende

tidenes morgen

storforlangende

intelligent person

klar som dagen

i førstningen

tungen på vektskålen

tilbakeliggende

gå i borgen for

sin egen lykkes smed

dolke i ryggen

Sammensvergende

ha hengende over seg

på hengende håret

komme anstigende

legge for dagen

bakenforliggende

i grålysningen

gjennomtrengende

skrekkinnjagende

overhåndtagende

altoverskyggende

dolket i ryggen

flue på veggen

erogent katastrofeområde

holde stillingen

stille i skyggen

skudd for baugen

være i avtagende

inntektsbringende

paralysis generalis

selvforherligende

lette stemningen

krigsforebyggende

holde en stangen

med tungen ut av halsen

ligge på magen for

liten eller ingen

ta innersvingen

smekke med tungen

strek i regningen

gå opp i limingen

gå en i næringen

snu på skillingen

motta utfordringen

legge under plogen

komme av tellingen

trekke i kongens klær

under ingen omstendigheter

behandlingstrengende

uten nåla i veggen

avsidesliggende avsondret

benytte anledningen

ta fornuften fangen

som om ingenting var hendt

skriften på veggen

en slikk og ingenting

plass i regjeringen

et skudd for baugen

la seile sin egen sjø

ane fred og ingen fare

gjøre en rangen stridig

en strek i regningen

være tungen på vektskålen

ta med i beregningen

ta imot utfordringen

løpe med limstangen

tomhet og jagen efter vind

kjøre hodet i veggen

bildesymbol av helgen

moden for skraphaugen

ikke være underlegen

få luft under vingene

male fanden på veggen

gjenkalle i erindringen

for en slikk og ingenting

som hører til dagens orden

som å snakke til veggen

falle på sin egen urimelighet

holde vedkommende stangen

ha som sin fremste egenskap

kjenne sine lus på gangen

hytter og hus men ingen borge

som ikke har nåla i veggen

flyvende faner og klingende spill

la en vite hva klokken er slagen

få det til å gå kaldt nedover ryggen
© Wild Wild Web 2012