Synonymer.no

gebyr

Meningsgruppe: 1

agio

aksise

apanasje

avanse

avgift

avkastning

belønning

betaling

bidrag

bonifikasjon

bonus

bot

cover charge

dividende

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

entre

entré

erstatning

etterslep

finnerlønn

fordel

forretning

fortjeneste

fyllest

gasje

gevinst

gjengjeld

gjenytelse

godtgjørelse

gratiale

honorar

impost

innbetaling

innkomst

inntekt

kaplak

kompensasjon

kontingent

kontribusjon

kostnad

kurtasje

kuvertavgift

leie

lønn

lønning

merverdiavgift

moms

motytelse

mva.

netto

omkostning

oms

oppreisning

overskudd

porto

premie

primasj

pris

profitt

provisjon

rekognisjon

remburs

rente

royalty

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

skatt

sold

sportel

tantieme

tiende

tillegg

tilskudd

toll

tributt

turnover

utbetaling

utbytte

utgift

utligning

vartpenger

vederlag

vinning

vinst

ytelse
© Wild Wild Web 2012