Synonymer.no

gebet

Meningsgruppe: 1

alt

areal

bane

belte

distrikt

domene

egn

enemerker

fag

felt

fil

flate

gren

himmelstrøk

horisont

jordvidde

kant

kjørefelt

kjørefil

klode

kosmos

krets

land

landskap

mark

miljø

motti

nomos

omgivelser

område

provins

region

reservat

revir

rike

rute

røfte

sektor

sfære

sirkel

sone

sted

strekning

strøk

stykke

synskrets

teig

terreng

territorium

trakt

utmål

vald

verden

Meningsgruppe: 2

bransje

disiplin

genre
© Wild Wild Web 2012