Synonymer.no

gate

Meningsgruppe: 1

allé

autostrada

aveny

bilvei

bulevard

ferdselsåre

ferdselsåre

gang

gjennomgang

hovedvei

korridor

kurs

landevei

mannen i gata

motorvei

pass

passasje

promenade

publikum

riksvei

rute

sidevei

smau

smug

sti

strekning

tråkk

tråkk

tunnel

tømmervei

tømmervei

veg

vei

veit

Meningsgruppe: 2

gjennomfart

gjennomførsel

gjennomgangs-

sammenbindende

tilbakevendende

transitt


Andre relevante treff:

gategutt

bygate

gatepike

gatespråk

gatesanger

bagatell

gatehjørne

torggate

blindgate

hovedgate

bagatellisere

bagatellmessig

gatens løse fugler

mannen i gaten
© Wild Wild Web 2012