Synonymer.no

garantere

Meningsgruppe: 1

avalere

bebude

bedyre

berge

beskytte

betrygge

betryggende

bevare

binde

binde seg til

brette

brosjere

dekke

endossere

feste

forespeile

forjette

forplikte seg til

forsikre

garantert

gardere

gi tilsagn om

gå god for

gå i borgen for

hefte for

hefte opp

hjemle

innestå for

ivareta

kausjonere

kavere

love

neste

parafere

påta

påtegne

signere

sikker

sikre

snurpe

spå

stille i utsikt

stå delkredere

sy

tegne

tilby

tilsi

trygge

underskrive

utlove dusør

verne

Meningsgruppe: 2

betale

Meningsgruppe: 3

gjøre gyldig

godkjenne

ratifisere

stadfeste

tiltre
© Wild Wild Web 2012