Synonymer.no

gap

Meningsgruppe: 1

apertur

avgrunn

avstand

avtrekk

avvik

bor

botnløyse

bresje

brudd

bruke munn

brådyp

bråstup

bunnløshet

canyon

differanse

differens

distinksjon

divergens

dyp

flabb

forandring

fordypning

forskjell

gatt

gjel

glap

glenne

glipe

glove

glugge

gløtt

grugg

hol

holde munn

hull

høl

ilegg

innfallsport

juv

kjeft

kjeftament

klare

klove

klyss

kløft

la munnen løpe

lakune

latterdør

lekk

lekkasje

ljore

luke

lysning

mellomrom

mule

munn

munn-

munnfull

munnhule

munning

munnlær

munnstykke

nebb

nyanse

nåløye

nøse

oral

passasje

pore

punktering

på vidt gap

ravine

revne

risse

råk

skar

skille

skilnad

skilsmonn

skjelning

skjenne

skorte

skravl

skryte

skår

sluk

slukt

slurk

sluse

smette

smotte

snabel

snadd

snakke

snakketøy

snask

snavl

snute

snyte

spalte

sprang

sprekk

stikk

stoma

strut

stryte

stup

sup

svelg

ta munnen for full

tie

tomrom

trant

trut

tryne

tryte

tut

tygge

tåte

uensartethet

ulikhet

uoverensstemmelse

utetthet

vak

variasjon

ventil

vindu

åpen

åpning

øye

Meningsgruppe: 2

avskygning


Andre relevante treff:

gape

agape

gapende

gapestokk

gape over

forgapt

gapskratte

forgape seg i

gape over for mye

på vidt gap

være forgapt i

stille i gapestokken

sette på vidt gap
© Wild Wild Web 2012