Synonymer.no

gang

Meningsgruppe: 1

aktivitet

avdeling

avstikker

bevegelse

cruise

damp

del

dosis

drakt

dreis

drift

driv

ekskursjon

ekspedisjon

fart

ferd

firsprang

forflytting

frakt

framdrift

fremdrift

fres

funksjon

galopp

gangart

gange

garnityr

gir

giv

gjenge

glid

halvlek

handling

hast

hastighet

hastverk

hengsel

hurtighet

il

jogging

kino

kolonnade

kule

kulvert

kurs

liv

lodd

loggia

lokomosjon

lons

løp

løping

manøver

manøvrering

match

mengde

moment

mosjon

måltid

måte

omgang

omløp

omrokkering

omstrukturering

operasjon

parti

porsjon

promenade

raskhet

reise

rekke

reprise

robber

runde

røre

rørelse

rørsle

samferdsel

samling

serie

sett

sjakt

skikk

skjelv

skjøt

slag

spasertur

stell

stormskritt

sval

svingning

svipp

system

tallerken

tempo

tilløp

tilsprang

tokt

trafikk

trim

tripp

troppeforflytning

tur

turnus

turné

utflukt

vandring

vending

vibrasjon

vind

Meningsgruppe: 2

alkove

Meningsgruppe: 3

flyt

koherens

konneksitet

konsekvens

kontinuitet

rød tråd

sammenheng

Meningsgruppe: 4

hendelsesforløp

innhold

story

Meningsgruppe: 5

fremgangsmåte

linje

plan

policy

prinsipp


Andre relevante treff:

gange

igang

ganger

gangren

gangbar

gangart

ganging

gangway

gangsyn

adgang

avgang

omgang

utgang

i gang

gangster

engang

gangjern

engangs

gang

kargang

gangbarhet

motgang

nedgang

medgang

oppgang

engangs-

dengang

tomgang

buegang

utganger

irrgang

en gang

årgang

tilgang

havgang

inngang

igangsette

den gang

ad gangen

tonegang

bortgang

varmgang

vanngang

bordgang

botsgang

overgang

sjøgang

forgangne

forgangen

svalgang

to ganger

rundgang

landgang

fremgang

gravgang

holmgang

framgang

fortgang

dødgang

pingangrep

ganggang

utgangsport

adgangstegn

omgangssyke

adgangskort

omgangsform

tollegang

undergang

utgangspunkt

tankegang

hver gang

gangsmot

omgangskrets

nedgangstid

omgang sving

overgangs-

lediggang

kretsgang

omgangsfelle

skolegang

igangværende

gressgang

båregang

en gang til

gruvegang

altergang

adgangsbevis

gi adgang

gjenganger

inngangsport

solgangsbris

inngangshall

forgangenhet

landgangsbru

skinnegang

plankegang

få i gang

gi tilgang

fremgangsrik

noen ganger

rettergang

seiersgang

soloppgang

inngangsnivå

solnedgang

gå i gang

ha medgang

hedengangen

håndgangen

undergangs-

bølgegang

datautgang

søylegang

foregangsmann

en gang iblant

utgangsposisjon

tilbakegang

framgangsmåte

canossagang

på tomgang

på en gang

forgangne tider

overgangsalder

fremgangsmåte

ikke i gang

kanossagang

gjennomgang

nok en gang

mangen gang

med en gang

nedgangsperiode

en gang for alle

landgangsfartøy

gå kappgang

være i gang

Verdens Gang

berserksgang

komme i gang

enda en gang

spissrotgang

sette i gang

åpne adgang

forrige gang

holde i gang

nekte adgang

gjennomgangs-

som er i gang

kjøre i gang

fjellovergang

en hende gang

skriverutgang

gjennomgangstema

utviklingsgang

pleie omgang med

annenhver gang

sin vante gang

komme i gang med

gjennomgangsmelodi

forvikling gang

mer enn en gang

gjøre fortgang

gjentatte ganger

gå en høy gang

gjøre fortgang med

kjønnslig omgang

gå berserkergang

gå sin seiersgang

være i tilbakegang

kommunikasjonsutgang

ha seksuell omgang med

sette hjulene i gang

kommunikasjonsinngang

gå all kjødets gang

kjenne sine lus på gangen

avvente begivenhetenes gang

ku som har kalvet kun én gang
© Wild Wild Web 2012