Synonymer.no

gagne

Meningsgruppe: 1

bate

befordre

begunstige

bidra til

erverve

forbedre

forfremme

forslå

fremde

fremelske

fremhjelpe

fremme

fremskynde

frukte

gi vind i seilene

gjøre

ha zweck

hjelpe

lette

monne

nytte

oppmuntre

promotere

pussere

stimulere

støtte

tilgodese

tjene

tjene til

virke for

være godt for

være i vedkommendes interesse

være til fordel for

øke

øve

Meningsgruppe: 2

batne
© Wild Wild Web 2012