Synonymer.no

gå ut på

Meningsgruppe: 1

anbelange

angå

behandle

berøre

betreffe

dreie seg om

gjelde

ha å gjøre med

implisere

innvirke på

involvere

omhandle

stå i forbindelse med

svarve

treffe

vedkomme

vedrøre

være dominert av

Meningsgruppe: 2

bøye

Meningsgruppe: 3

forsettlig

ha for øye

ha i tanke

ha til hensikt

intendere

ta sikte på

tilsikte

tilsiktet

tilstrebe

ville


Andre relevante treff:

gå ut påinnvirke på

berøregå ut på
© Wild Wild Web 2012