Synonymer.no

gå ut fra

Meningsgruppe: 1

akseptere

Meningsgruppe: 2

ane

anse

anta

aspirere

avvente begivenhetenes

belage seg på

beregne

bite på

erakte

finne

forestille

forestille seg

formene

formode

forutse

forutsette

forvente

føle for

gjette

gjøre regning med

gjøre seg forhåpninger

ha tillit til

helle til den oppfatning

holde

holde for rimelig

håpe

imøtese

lite

lite på

mene

mistenke

postulere

presumere

påstå

regne

regne med

se frem til

sette

sette sin lit til

sluke rått

spå

stole på

supponere

synes

tenke

tenke seg

tippe

tro

tykkes

underforstå

vente

vone

være av den oppfatning

være forberedt på

være stemt for

Meningsgruppe: 3

anlegge

benytte

bruke

legge an

legge til grunn
© Wild Wild Web 2012