Synonymer.no

gå til grunne

Meningsgruppe: 1

avgå ved døden

bite i gresset

biteh i

bukke

bukke under

bøye seg

falle

gi opp

gi seg

gi tapt

gå dukken

inklinere

nikke

tape

trekke det korteste strå

Meningsgruppe: 2

dø hen

dø ut

forgå

forstumme

forsvinne

gå all kjødets gang

gå i glemmeboka

gå i glemsel

gå under

gå ut

opphøre

visne

visne hen

Meningsgruppe: 3

degenerere

falle sammen

forfalle

forkomme

gå i hundene

gå i oppløsning

komme i forfall

ligge for fefot
© Wild Wild Web 2012