Synonymer.no

gå til bekjennelse

Meningsgruppe: 1

bekjennelse

kirke

konfesjon

lære

Meningsgruppe: 2

avgi tilståelse

bekjenne

betro

erkjenne

erkjennelse

innrømme

innrømmelse

legge kortene på bordet

medgi

sanne

skrifte

skriftemål

tilstå

tilståelse

vedgå

vedgåing

vedkjenne seg

vedkjennelse

vedkjenning

vitnesbyrd
© Wild Wild Web 2012