Synonymer.no

gå til Canossa

Meningsgruppe: 1

kors

korsets tegn

krusifiks

Meningsgruppe: 2

angre seg

be om godt vær

bekymring

beskjemme

bite i det sure eple

byrde

bøye seg

crux

dukke

falle til fote

fornedre

fornedre seg

fornærme

gi etter

gjøre knefall

hinder

kaste seg for ens føtter

kors på halsen

krenke

krype til korset

kue

nedverdige

nedverdige seg

plage

prøvelse

sluke den bitre pille

svelge den bitre pille

svelge sin stolthet

såre

tråkke i støvet

ulykke

vanære

ydmyke

ydmyke seg

åk

æresord
© Wild Wild Web 2012