Synonymer.no

gå over

Meningsgruppe: 1

arrangere

befare

besiktige

bøte

dyrke

etterforske

etterprøve

etterse

ferde

flikke

forandre

forbedre

forhøre

fornye

forske på

forvisse seg om

frisere

føre tilsyn med

føre el. ha kontroll med

føre el. ha tilsyn med

føre tilsyn med

gjennomarbeide

gjenopprette

gjøre i stand

granske

gå etter i sømmene

gå etter i sømmene

ha kontroll med

ha kontroll over

ha tilsyn

inspisere

justere

kikke over skulderen

kikke vedkommende over skulderen

kontrollere

kultivere

lappe

lime

mekke

omarbeide

opprette

ordne

overhale

overvåke

pleie

prøve

pusse opp

påse

rehabilitere

reparere

restaurere

rette

rette opp

revidere

sensurere

sette i stand

sjekke

sjekke opp

skifte ut

skrive om

stoppe

tillempe

tilpasse

tilrettelegge

tilse

undersøke

utbedre

vedlikeholde

vele

vøle

Meningsgruppe: 2

fikse


Andre relevante treff:

gå over til

gå overende

gå over ende

gå over streken

gå over hodet på

gå over i historien

gå over på andre hender

gå over alle støvleskaft
© Wild Wild Web 2012