Synonymer.no

gå inn for

Meningsgruppe: 1

agitere

anbefale

arbeide

basere

basere seg på

begrunne

bero

bite fra seg

brenne

bygge

etterstrebe

forfekte

forsvare

forsvare seg

gløde

grunne

gå i bresjen for

hevde

hjelpe

ivre

kjempe

kjempe imot

legge inn et godt ord for

legge seg i selen

motstå

pledere

propagandere

propagere

representere

rettferdiggjøre seg

sette seg til motverge

støtte

ta i forsvar

ta igjen

ta sikte på

tilråde

tre i skranken for

tufte

underbygge

unnskylde seg

vindisere

virke

være basert på

Meningsgruppe: 2

beskytte
© Wild Wild Web 2012