Synonymer.no

gå i detaljer

Meningsgruppe: 1

bagatell

belyse

definere

del

detalj

detaljrik

eksemplifisere

elaborere

forklare nærmere

fullstendiggjøre

gå nærmere inn på

konkretisere

omstendelig

pensle ut

presisere

småting

tvære ut

utbrodert

utdype

utmale

utpenslet

utvide

utvikle

Meningsgruppe: 2

overdrive
© Wild Wild Web 2012