Synonymer.no

gå for seg

Meningsgruppe: 1

arte seg

avfatte

avpasse

bearbeide

begi seg

bli

bære til

danne

dreie

finne

finne sted

foregå

forekomme

forivre seg

forløpe

forløpe seg

forløpte

forme

forme seg

formgi

formulere

forrige

gestalte

gi særpreg

gjøre

grunnlegge

gå av stabelen

gå for langt

gå på

handle overilt

hende

hugge

inntreffe

lages

li

løpe

løpe av

maksle

meisle

modellere

overile seg

passere

presse

skape

skje

smi

spenne av

stå

stå på

støpe

støte an

svinne hen

tildanne

tildra seg

tillempe

unnfange

utarbeide

utforme

utspille seg

utspinne seg

utvikle seg

være

være i gang
© Wild Wild Web 2012