Synonymer.no

Meningsgruppe: 1

abdisere

agitere

arbeide

begi seg

bekjempe

belåne

bevegelig

bli høyere

bøye av

dalte

dilte

drive

ese

fare

farte

feie

flakke

flanere

fly

flykte

flø

forlenge

forløpe

forslå

funke

funksjonere

føyte

gi etter

gi tapt

gjøre tjeneste

gli

grafse

gå av veien

gå i hop

holde

immigrere

innvandre

ivre

kapitulere

kjempe

kjempe for

kjempe mot

kjøre

kløfte

kneise

konkurrere

labbe

ladde

lakke

levende

li

lide

lunke

lunte

løpe

mekle

mislykkes

mobil

motarbeide

nomadisere

operere

oppstå

overta

pantsette

praktisere

promenere

rake fisk

rakle

reagere

reise

reke

rekke

remme

renne

rette ut

ri

rinne

ro

ro i land

rusle

røre

røre seg

sabbe

seile

sjabbe

sjokke

skaffe

skreve

skride

skride inn

skritte

skynde

skynde seg

sleive

slentre

slepe

småspringe

snære

sope

spankulere

spasere

spenne

spile

sporte

sprade

stabbe

stampe mot brodden

stampe opp av jorden

stavre

stige

stikke halen mellom beina

stolpre

stomle

stoppe

stramme

streife

strekke

strekke seg

strekke til

strekke våpen

strene

stride

støve

subbe

svinne hen

tasle

tasse

tjenestegjøre

tjenestegjøreMateriale

trabelere

trakke

trampe

traske

trave

tre

tre frem

tre inn i

tre tilbake

trekke seg tilbake

trekke ut

trippe

trå

tråkke

trø

ture

tusle

tutle

tøfle

tøye

vagabondere

vagge

valandere

vandre

vandre inn

vandrende

vanke

vare

vide ut

vime

vimre

virke

vise

vralte

være nok

Meningsgruppe: 2

fungere


Andre relevante treff:

s

re

tt

i

te

en

rd

an

av

rd-

ut

ut

ende

til

inn

for

an

ned

be

med

av

om

fri

bet

fra

opp

vest

beit

vekk

surr

galt

hjem

hver

klar

frem

over

unna

tapt

fort

bort

baut

sehud

oms

amok

fra

tefull

ved

i kav

under

for

rundt

inn

opp i

kne

forbi

foran

la

inn i

unn

etter

langs

rdsrom

rdshus

i arv

rdmann

igjen

innom

heden

i hop

omes

avtt

uttt

i land

omkull

unnr

i ball

i gang

sammen

utenom

dukken

ut på

rdsmann

rdsgutt

videre

innpå

ut med

ut fra

rejekt

surr i

i stå

an for

i surr

imellom

inn for

inn på

i spann

i orden

ut over

inn i

husrd

nedtt

turer

over

omende

rsdagens

rdsplass

nedenom

med på

opp for

sin vei

rdbruker

utenpå

klar av

om bord

fallitt

for seg

god for

vinrd

frem

anende

fore

i baret

fem på

kappgang

i bakken

bakveier

påhumør

i opplag

på jakt

på hode

av veien

for vidt

overende

bort fra

helt opp

veding

manngard

løs på

langsomt

over til

skuddfri

bortklær

fløyten

rdsbruker

for nær

i detalj

av rde

i graven

seg bort

r inn for

frem med

i søvne

i luften

igjennom

i været

glipp av

i to sko

i vannet

i vasken

opp i opp

over ende

på grunn

rett vest

rundt for

for langt

sammen om

vedelse

til bunns

til topps

fra borde

til sengs

i glemsel

til verks

for seg

letttt

i båtene

la ut

i bresjen

i baklås

under

i bøyene

velende

ende

i dørken

oppende

i stykker

i dekning

krokveier

kring

tt av bruk

tt bananas

forelse

i hundene

veiende

hus forbi

halven

urterd

forbi

innende

i forbønn

enhet

til grunne

til streik

attom nova

tt fløyten

til aksjon

til hånde

i sikksakk

i detaljer

i seg selv

opp og ned

godt sammen

mot slutten

herrerd

foreende

gressrd

av stabelen

under jorda

imøte

opp i røyk

uunnelig

dyptende

bonderd

oppeende

i rette med

steintt

åsrdsrei

nærende

kirkerd

tilbake til

i brudeseng

å unn

forbitt

vidtende

på galeien

til bunns i

på nervene

til helvete

til Canossa

hva anr

sehud

til eksesser

bak ens rygg

lett henover

til bake på

over streken

i borgen for

hver sin vei

en av minnet

i glemmeboka

en til hodet

under jorden

en høy gang

til innkjøp

i bresjen for

i ens fotspor

i spissen for

oppadende

tversende

tt ut på dato

for halv fart

billedte

nedadende

gjennom

la fra seg

skoene av seg

under navn av

i oppløsning

berserkergang

fra hverandre

opp i opp med

forbiende

i oppfyllelse

hver til sitt

opp i flammer

på limpinnen

med skylapper

ute og r

inn ekteskap

fjerdinr

på jakt etter

til sine fedre

en på nervene

fra konseptene

av med seieren

opp i limingen

anskaffelse av

en i næringen

over hodet på

for fulle seil

for fylte seil

av ved døden

sin seiersgang

per omende

oms med planer

til innkjøp av

som hakka møkk

som en løpeild

til bekjennelse

nedenom og hjem

imøteelse

på gummisåler

holde ende

for halv maskin

inn avtale om

gudsforen

over i historien

på frierføtter

til det ekstreme

stille i dørene

nærmere inn på

etter i sømmene

r ikke ut på dato

gjennomende

all kjødets gang

sveve avrde

ut påinnvirke på

oms med planer om

til anskaffelse av

la gjennom

la upåaktet hen

ytterligende

la i papirkurven

stavelseste

la i glemmeboken

fra hånd til hånd

inn i ektestanden

angrepsvis til verks

rømmerunnr

berøre ut på

la under hammeren

er ute og r

noe etter i sømmene

like til hjertet på

rett til hjertet på

videreende skole

være pående

som r over skrevet

over på andre hender

la skravla

få til å

ut av sitt gode skinn

over alle støvleskaft

opp i en høyere enhet

i vedkommendes fotspor

som r med skylapper

stryke av rde

til de evige jaktmarker

holde det ende

vedkommende på nervene

få ben å

la nåde for rett

stryke av rde med

ikke født i r

det r et lys opp for en

være nærende mot

få bein å

som det r frasagn om

tvungen uunnelig

la for lut og kaldt vann

som r gjennom marg og bein

ta sin hatt og

inn i den hellige ektestand

det en har å

som katten rundt den varme grøten

nødvendighet uunnelig

være som vann på sa

la inn av det ene øret og ut av det andre

å inn av det ene øret og ut av det andre

følge eller i vedkommendes fotspor

som å skvette vann på sa

få det til å kaldt nedover ryggen på
© Wild Wild Web 2012