Synonymer.no

fysisk

Meningsgruppe: 1

analog

bastant

bestemt

faktisk

fast

forfengelig

forgjengelig

fysiologisk

følbar

følelig

gammeldags

heit

het

håndfast

håndgripelig

inkarnert

jordbunden

jordisk

kjennelig

kjødelig

klar

konkret

korporlig

kroppslig

legemlig

libidinøs

liderlig

manuell

materialistisk

materiell

mekanisk

merkbar

opplagt

påtagelig

påtakelig

reell

sansbar

sanselig

seksuell

sensuell

somatisk

stofflig

substansiell

til å ta og føle på

timelig

tydelig

uvarig

verdslig

virkelig

åpenbar

Meningsgruppe: 2

gammel


Andre relevante treff:

fysisk legeme

metafysisk

fysisk fostring

fysiske fortrinn

ikke fysisk

ikke kjernefysisk
© Wild Wild Web 2012