Synonymer.no

fyndig

Meningsgruppe: 1

apropos

begrenset

bestemt

betegnende

betone

betydningsfull

dekkende

drastisk

dårlig

ekspressiv

emfatisk

energisk

epigrammatisk

epigrammisk

ettertrykkelig

falle

fastslå

finne

forekomme

fortette

fremheve

i et nøtteskall

i få ord

i telegramstil

ikke

iøynefallende

klar

knapp

knapt

konsentrere

konsentrert

konsis

kort

kortfattet

kraftig

lakonisk

lapidarisk

levende

malende

markere

med fynd og klem

megetsigende

møte

nyansert

omgås

ordknapp

poengtere

poengtert

pregnant

presis

presisere

påfallende

påpeke

ramme

rammende

riktig

sammentrenge

sammentrengt

sann

si

sjelfull

slumpe

slående

som fatter seg i korthet

støte

støte på

summarisk

synoptisk

talende

tatt på kornet

treffe

treffe på

treffe seg

treffende

treffes

tydelig

typisk

uttrykksfull

veltruffen

virkningsfull

vittig

Meningsgruppe: 2

alvorlig
© Wild Wild Web 2012