Synonymer.no

funksjonell

Meningsgruppe: 1

akseptabel

Meningsgruppe: 2

anvendelig

bekvem

betimelig

bra

brukbar

brukelig

dugelig

effektiv

egnet

formålstjenlig

fruktbar

fungerende

funksjonalistisk

gagnlig

god

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

høvelig

lønt

nyttig

opportun

passende

pragmatisk

praktisk

probat

på sin plass

rasjonell

riktig

saliggjørende

skikket

tjenlig

velegnet

verdt
© Wild Wild Web 2012