Synonymer.no

fullmakt

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

autoritet

bestemthet

carte blanche

carte-blanche

handlefrihet

identifisere seg

knesette

kreditiv

legitimasjon

legitimere seg

lisens

lyse i kull og kjønn

mandat

myndighet

ombud

privilegium

prokura

tillatelse

Meningsgruppe: 2

appell

Meningsgruppe: 3

adgang

atkomst

bemyndigelse

bevilling

bifall

grønt lys

jurisdiksjon

kongebrev

konsesjon

lov

løyve

makt

orlov

permisjon

rett

rådighet

samtykke


Andre relevante treff:

uinnskrenket fullmakt
© Wild Wild Web 2012