Synonymer.no

fullgod

Meningsgruppe: 1

ansett

Meningsgruppe: 2

adekvat

avgjørende

bastant

bra

brukbar

dekkende

edel

egnet

ekte

enske

fagmessig

feilfri

fint

flott

fordelaktig

formålstjenlig

fullendt

fyldig

fyllestgjørende

gagnlig

gedigen

god

godt

grei

gunstig

korrekt

lytefri

lytelaus

lødig

massiv

mønsterverdig

nyttig

plettfri

positivt

prikkfri

prima

ren

rett

riktig

skikket

skir

skjær

skyldfri

solid

strøken

tilbørlig

tilfredsstillende

tilstrekkelig

tjenlig

ufeilbar

ufeilbarlig

ulastelig

uplettet

uttømmende

vektig

verdifull

verdig

Meningsgruppe: 3

autoritativ
© Wild Wild Web 2012