Synonymer.no

fritt slag

Meningsgruppe: 1

carte-blanche

frie hender

grønt lys

handlefrihet

uinnskrenket fullmakt
© Wild Wild Web 2012