Synonymer.no

frigjøre

Meningsgruppe: 1

avlaste

bane

befri

befri seg for

dyrke opp

emansipere

emansipert

fli

fordomsfri

forløse

forskåne

frelse

fri

frigi

frigjort

frikjenne

frisette

frita

gjenløse

greie

kaste av seg

legge under plogen

lette

løse

løskjøpe

løslate

ordne

pynte

re

redde

rense

riste av seg

rydde

sanere

skille seg ved

skuffe

slippe løs

uavhengig

unnsette

utfri

utløse

åpne

Meningsgruppe: 2

bryte


Andre relevante treff:

frigjørende

frigjøre seg for
© Wild Wild Web 2012