Synonymer.no

fremstille

Meningsgruppe: 1

agere

anføre

anrette

anskueliggjøre

arbeide

arrangere

avbilde

avlegge

avstedkomme

avtjene

avtrykke

bable

begrunne

behandle

belyse

berette

beskrive

betegne

betro

bety

bringe

bringe på bane

by

bygge

danne

dekke

demonstrere

dikte

dra

eksegere

eksportere

etterligne

fabrikkere

finne

finne opp

forarbeide

forebringe

foredra

forestille

forevige

forevise

forklare

forme

formere

formidle

fortelle

fortelle om

fortolke

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

få munnen på glid

føre i marken

generere

gestalte

gi

gi et intervju

gi til

gi til beste

gi tilbake

gjenfortelle

gjengi

gjøre

gjøre det klart for

greie ut

grunne

grunnlegge

gå for

hentyde

henvise

herme

hugge

hviske

illudere

illustrere

innføre

introdusere

jabbe

kakle

karakterisere

kjefte

kjøre opp med

klargjøre

klarlegge

kommentere

komponere

konfrontere med

konkretisere

konsipere

konstruere

kreere

la munnen løpe

lage

lansere

legge fram

legge frem

legge ut

lufte

maksle til

male

markere

meddele

melde

mime

mumle

målbære

mæle

nedlegge

nevne

omhandle

omtale

opparbeide

oppdikte

oppgi

opplyse

opprette

overbringe

overrekke

oversette

personifisere

prege

preparere

presentere

presisere

prestere

profilere

projisere

proponere

redegjøre for

referere

referere til

representere

reprodusere

resymere

rope

rulle opp

røpe

sammenfatte

si

sitere

skape

skildre

skissere

skjære

skravle

sladre

snakke

spikke

spille

stamme

stille

stotre

symbolisere

syne

synliggjøre

tale

tegne

tilberede

tilvirke

tiske

tolke

tyde

tydeliggjøre

unnfange

utarbeide

utdype

utføre

utlegge

utmale

utrede

utrette

utstille

uttale

uttrykke

utvikle

velge

vise

visualisere

vitne

være

ymte

ytre

Meningsgruppe: 2

avle

dyrke
© Wild Wild Web 2012