Synonymer.no

fremsi

Meningsgruppe: 1

agitere

anføre

anmerke

annonsere

avlegge

avsi

bemerke

betyde

bevitne

bringe

deklamere

dosere

erklære

felle

foredra

forklare

forkynne

fremføre

gi beskjed om

henge

henge over bøkene

hevde

innskyte

kunngjøre

legge for dagen

lese

lære

meddele

melde

mæle

nevne

offentliggjøre

opplyse

orde

presentere

påstå

resitere

si

stave

synge

tilkjennegi

tyde

utbryte

uttale

uttrykke

vise

ytre

Meningsgruppe: 2

gi avkall på

Meningsgruppe: 3

oppføre

tolke

utføre


Andre relevante treff:

fremside

hodets fremside
© Wild Wild Web 2012