Synonymer.no

fremmedfrykt

Meningsgruppe: 1

xenofobi
© Wild Wild Web 2012