Synonymer.no

fremlegge

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

avlegge

bringe

bringe på bane

forebringe

foregi

formidle

framføre

framlegge

frembringe

fremføre

fremkomme med

fremsette

fremstille

føre i marken

føre opp

gi

gi til beste

gjengi

gjøre gjeldende

henvise

hitsette

innvende

komme frem med

komme med

lansere

lufte

meddele

melde

målbære

nedlegge

nevne

overbringe

presentere

proponere

påberope seg

si

sitere

stille

uttale

vise

ytre

Meningsgruppe: 2

befale over
© Wild Wild Web 2012