Synonymer.no

fremholde

Meningsgruppe: 1

aksentuere

betone

erverve

fremheve

gjøre krav på

gjøre oppmerksom på

gjøre tydelig

hevde

innskjerpe

markere

poengtere

presisere

påpeke

trekke frem

understreke

urgere

utheve

utmerke

Meningsgruppe: 2

kursivere

Meningsgruppe: 3

erklære

fastholde

forfekte

gjøre gjeldende

oppgi

påstå

uttale
© Wild Wild Web 2012