Synonymer.no

fremheve

Meningsgruppe: 1

akte

angi

antyde

anvise

avmerke

avsette

begrense

beleven

bestemme

betegne

betone

chevaleresk

definere

deiktisk

demonstrativ

fastsette

fastslå

fengsle

fiksere

forekommende

forklare

forsterke

fyndig

galant

gjøre oppmerksom på

gjøre oppmerksom på

hensynsfull

høflig

indikere

isolere

klarlegge

konstatere

krysse av

markere

merke

nevne

notere

omtenksom

poengtere

poengtert

presisere

påpeke

påpekende

sette fingeren på

si

slå fast

slå takten

sperre

sperre inne

spesifisere

tilkjennegi

trekke frem

understreke

utheve

utpeke

vise

vise til

være oppmerksom på

Meningsgruppe: 2

avgjøre

Meningsgruppe: 3

begunstige

eksellere

gjøre seg bemerket

gjøre seg gjeldende

glimre

ha som fortrinn

ha som kjennemerke eller kjennetegn

ha som sin fremste egenskap

hedre

karakterisere

kjennetegne

prege

presentere seg

stemple

utmerke

utmerke seg

utmerke seg ved

vinne ry


Andre relevante treff:

fremhevelse
© Wild Wild Web 2012