Synonymer.no

fremherskende

Meningsgruppe: 1

aktuell

allmenn

alminnelig

altoverveiende

avlegge

befale

bestemme

bestå prøve

byde

daglig

dagligdags

dominere

døye

erfare

fast takst

felles

flittig

for alle

for det

for det meste

fortrinnsvis

gangbar

generell

gjeldende

gjengs

gjennomgående

gjennomleve

gjennomsnittlig

habituell

herske

herskende

hovedsakelig

hverdagskost

hverdagslig

hvermannseie

hyppig

hyppige

i alminnelighet

i det store og hele

i regelen

jevn

jevnt over

kommandere

kurant

landsomfattende

lide

livlig

mange

mest

moderne

normal

offentlig

ofte

oftest

ordinær

overveie

overveiende

prevalent

regjere

rutinemessig

råde

rådende

sedvanlig

som regel

stort sett

styre

stående

svevende

tallrike

tilbakevendende

tilvant

toneangivende

tåle

ubestemt

undergå

universell

utbredt

utholde

utstå

vag

vanlig

vanligvis

være gjenstand for

Meningsgruppe: 2

beherske

Meningsgruppe: 3

omfangsrik

utbre
© Wild Wild Web 2012