Synonymer.no

fremfor alt

Meningsgruppe: 1

ekstra

ekstraordinær

foran

fornemmelig

fortrinnsvis

fremfor

først og fremst

helst

hovedsakelig

i første rekke

i særdeleshet

ikke minst

især

navnlig

omfremt

spesiell

spesielt

synderlig

sær-

særlig

særskilt

unntaks-

Meningsgruppe: 2

bestemt
© Wild Wild Web 2012