Synonymer.no

fremførelse

Meningsgruppe: 1

forestilling

fremsyning

oppførelse

skuespill

stykke

teaterstykke

Meningsgruppe: 2

benefise

happening

matiné

nattiné

premiere

seanse

show

soaré

Meningsgruppe: 3

anelse

anskuelse

begrep

bilde

idé

illusjon

image

tanke

tro

Meningsgruppe: 4

introduksjon

presentasjon

Meningsgruppe: 5

bebreidelse

formaning

henstilling

henvendelse

innsigelse

protest

Meningsgruppe: 6

betydning

forklaring

fortolkning

Meningsgruppe: 7

gjengivelse

interpretasjon

oppfatning

tolkning

versjon
© Wild Wild Web 2012