Synonymer.no

fremføre

Meningsgruppe: 1

advisere

agere

anbringe

anføre

angi

anlegge

anmelde

anmerke

annonsere

anskueliggjøre

arte seg

avbilde

avertere

avgi

avle

avlegge

avsi

bebude

begynne

bekjentgjøre

bemerke

berette

berøre

beseire

beskrive

betro

bevitne

bli oppført

blåse

bringe

bringe på bane

bringe på tapetet

by

bygge

bære seg at

danne

deklamere

deponere

dyrke

eksegere

erklære

fare frem

forebringe

foredra

foregi

foreslå

forestille

forevise

forholde seg

forklare

forkynne

formidle

fortelle

framføre

framlegge

frembringe

frembære

fremkomme med

fremkomme med

fremlegge

fremsette

fremsi

fremstille

føre

føre i marken

føre opp

føre seg

geberde seg

gestalte

gi

gi beskjed om

gi beskjed om

gi til beste

gjengi

gjennomgå

gjøre

gjøre av

gjøre gjeldende

gjøre kjent

gå frem

ha

handle

hensette

henvise

hevde

hitsette

holde

igangsette

informere

innberette

innskyte

innvende

interpretere

introdusere

karriere

kjøre opp med

komme frem

komme frem med

komme med

kommentere

konfrontere med

kunngjøre

lansere

legge for dagen

legge frem

lese

levnet

liv

lufte

løpebane

makk

meddele

melde

mime

målbære

mæle

mønstre

nedlegge

nevne

offentliggjøre

omtale

oppfatte

oppføre

oppføre seg

oppgi

opplyse

opptre

orde

overbringe

overgå

overrekke

plassere

postere

presentere

profilere

proklamere

proponere

påberope

påberope seg

påstå

rapportere

referere

reise

resitere

rykke i marken

røpe

si

si fra

signalere

sitere

skape

skikke seg

skildre

slå av marken

spille

stasjonere

stille

stride

synliggjøre

ta i vei

ta med

te seg

telegrafere

tilkjennegi

tolke

tyde

underrette om

utbryte

utføre

utlegge

utstille

uttale

uttrykke

varsku

varsle

ventilere

vise

visualisere

være

yrke

yte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

befale over


Andre relevante treff:

fremførelse
© Wild Wild Web 2012