Synonymer.no

fravær

Meningsgruppe: 1

fattigdom

forsømmelse

knapphet

mangel

manko

nød

savn

skoft

skort

trang

utebli

uteblivelse

utilstrekkelighet

Meningsgruppe: 2

glimre ved sitt fravær


Andre relevante treff:

fraværende

åndsfravær

åndsfraværende

åndsfraværelse

glimre ved sitt fravær

glimrer ved sitt fravær

som glimrer med sitt fravær

som glimrer ved sitt fravær
© Wild Wild Web 2012