Synonymer.no

fraternisere med

Meningsgruppe: 1

ha å

ha å gjøre med

innlate seg med

komme sammen med

lefle med

omgås

pleie omgang med

treffe

Meningsgruppe: 2

behandle

gi seg av med

nære

pønske på

sysle med
© Wild Wild Web 2012