Synonymer.no

framstille

Meningsgruppe: 1

bemerke

benevne

formulere

hevde

legge for dagen

nevne

omtale

oppføre

ordlegge

påstå

si

tilkjennegi

uttale

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive

Meningsgruppe: 3

framføre

framtre

gi en forestilling

gjengi

holde en forestilling

lage teater

opptre

presentere

sette opp

sette sammen

spille

utføre

vise

vise fram
© Wild Wild Web 2012