Synonymer.no

frakt

Meningsgruppe: 1

aktivitet

bevegelse

drift

fart

forflytting

gang

jogging

løping

manøver

manøvrering

mosjon

omrokkering

omstrukturering

operasjon

pakke

reise

rørelse

rørsle

samferdsel

skjelv

svingning

trafikk

trim

troppeforflytning

vibrasjon

vind

Meningsgruppe: 2

avgift

bagasje

befordring

befraktning

belastning

bo

bohave

brev

byrde

cargo

effekter

forsendelse

føring

førsel

gods

kjøring

kløv

kolli

ladning

lass

last

leveranse

levering

lumpsum

remisse

sending

skyss

spedisjon

transport

vare


Andre relevante treff:

frakte

fraktur

befrakte

refraktor

befraktning
© Wild Wild Web 2012