Synonymer.no

fraksjon

Meningsgruppe: 1

anpart

atom

avdeling

avsnitt

bande

bestanddel

bevegelse

bit

bolk

broderskap

brokke

brorskap

bruddstykke

byggekloss

bølge

bøling

del

detalj

drift

element

enhet

etappe

faktor

fellesskap

ferd

flokk

fløy

forbund

forening

forsamling

friskare

følge

gerilja

gjeng

gruppe

hale

haleheng

hjord

hop

horde

horg

hurv

hær

hærskare

ingrediens

junta

kleresi

klikk

klubb

klump

klynge

kobbel

kodilje

kompani

komponent

konsorter

konstituent

kostebinderi

koteri

krets

kvarter

lag

laug

ledd

liga

losje

lyd

masse

mengde

modul

moment

mug

muge

mylder

orden

organisasjon

part

parti

partikkel

passasje

populasjon

rei

retning

samband

sammenslutning

segment

seksjon

sekt

sektor

selskap

side

sirkel

skare

skokk

skrei

smale

sone

stim

stimmel

sto

stump

sulamitt

sverm

takson

tog

tropp

trupp

utdrag

utsnitt

utvalg

vrimmel

yr


Andre relevante treff:

fraksjonert

fraksjonere

refraksjon

fraksjonering

fraksjonsdannelse
© Wild Wild Web 2012