Synonymer.no

fradrag

Meningsgruppe: 1

avkorting

avskrivning

avslag

begrensning

betrekk

dekort

dekrement

diminuendo

diminutiv

emolument

fall

fratrekk

hylster

innskrenkning

kutt

luft

mink

minking

minsking

moderasjon

nedbygging

nedsettelse

nedskjæring

nedskrivning

nedtrapping

negativ vekst

reduksjon

svinn

trekk

vind
© Wild Wild Web 2012