Synonymer.no

fra trange kår

Meningsgruppe: 1

fattig

i små kår

med to tomme hender

nødlidende

nødstedt

på bar bakke

på knærne

som ikke har nåla i veggen

som ikke har til salt i maten

tomhendt

trengende

ubemidlet

Meningsgruppe: 2

mager

skrinn

utarmet

utpint

Meningsgruppe: 3

arm

armodslig

beskjeden

donranudisk

dårlig

elendig

fattigslig

frugal

lurvete

lusen

lusete

mangelfull

nødtørftig

pauvre

pjaltete

ringe

skarve

spartansk

stakkarslig

sølle

tarvelig

trang

ussel

ynkelig

Meningsgruppe: 4

pauvre honteux

stakkar
© Wild Wild Web 2012