Synonymer.no

fra nå av

Meningsgruppe: 1

her

hersteds

internt

Meningsgruppe: 2

d.d.

dags dato

delvis

f.t

for

for ettertiden

for fremtiden

for nærværende

for tiden

for øyeblikket

fremtidig

her etter dags

her jeg står

her og der

her og nå

heretter

hit

hit til dags

hittil

i dag

i disse tider

i skrivende stund

i vår tid

nå og da

nå om stunder

nå som før

nå til dags

p.t.

passim

pro tempore

på det nåværende tidspunkt

rundt

siden

stadig

straks

stundom

til denne dag

til nå
© Wild Wild Web 2012