Synonymer.no

fra gammelt av

Meningsgruppe: 1

forgangne tider

forn

fortid

før

gamle dager

historie

imperfektum

oldtid

preteritum

tidligere

urtid
© Wild Wild Web 2012