Synonymer.no

fra først av

Meningsgruppe: 1

først

i begynnelsen

i forhånd

i forkant

innledende

innledningsvis

opprinnelig

til å begynne med

Meningsgruppe: 2

foreløpig

fortrinnsvis

først og fremst

i første rekke

ikke før

så sent som

tidligst

Meningsgruppe: 3

best

foran

fremst

fus

i spissen

i teten

viktigst

ypperst
© Wild Wild Web 2012