Synonymer.no

fra alders tid

Meningsgruppe: 1

alderstegen

aldrende

gammel

Meningsgruppe: 2

aldres

antikk

bli gammel

dra på årene

eldes

forn

forslitt

hevdvunnen

mangeårig

mosegrodd

skåre på hornene

som vanlig

tradisjonell

vanlig

ved det gamle
© Wild Wild Web 2012