Synonymer.no

forutsigbarhet

Meningsgruppe: 1

predikativitet

prediktabilitet
© Wild Wild Web 2012