Synonymer.no

forutsette

Meningsgruppe: 1

akseptere

betinge

presupponere

Meningsgruppe: 2

anta

postulere

regne med

sette

underforstå

Meningsgruppe: 3

avhenge av

bero på

kreve

være betinget av
© Wild Wild Web 2012